Pník na predaj – manuálna aukcia

Ako sa zúčastniť aukcie na Drazbyvlese.sk?

 1. Vyberte aukciu, do ktorej sa chcete zapojiť.
 2. Prihlásenie / Registrácia do svojho používateľského účtu.
 3. Pre zapojenie do aukcie je potrebné zaplatiť poplatok 10€
 4. Ak niekto ponúkne vyššiu čiastku, pošleme vám upozornenie e-mailom.
 5. Prihadzovať môžete ďalej až do skončenia aukcie s jediným obmedzením: Nemôžete prehadzovať svoje vlastné prihodenie.
 6. Uvedený koniec aukcie je len predpokladaný. Pokiaľ niekto v posledných 2 minútach prihodí, aukcia sa automaticky predlžuje o ďalšie 2 minúty.
 7. Ak je vaša ponuka pri uzatvorení aukcie tou najvyššou, vyhrávate. Gratulujeme. E-mailom vám príde výzva na úhradu so všetkými inštrukciami.
 8. Platbu uhraďte do 3 dní, inak bude tovar ponúknutý ďalšiemu v poradí. Platba je možná kartou alebo prevodom.
Vypočítajte si cenu dreva →

Pník na predaj – manuálna aukcia

Hodnota dreva: 300€- 400€

Drevina: JS – Jaseň štíhly
Sortiment: výrezy III. A, III. B, III.C triedy akosti
Objem: 17 m3
Minimálny objem: 17 m3
Dĺžka: 4 – 12
Vyvolávacia cena: 75,00 €
Súhlas so splatnosťou faktúry: ÁNO
Splatnosť faktúry: 3 dní
Dátum dodania – od: 27.06.2022
Dátum dodania – do: 30.06.2022
CENA DOPRAVY: 250€

Ponuky nezahŕňajú aukčný poplatok a (dopravné) náklady.

Táto aukcia sa skončila.

Aktuálne sa môžete zúčastniť aj týchto aukcií:

 • Super rýchla aukcia

  Aktuálnu ponuku môžu vidieť len prihlásení užívatelia.

  Prihláste sa do svojho účtu alebo sa zadarmo zaregistrujte a majte prehľad o všetkých aukciách, ktoré Vás zaujímajú.


  + 9% Aukčný poplatok
  Zostáva:
  dní
  hodín
  minút
  sekúnd
 • Kmene zo stromov

  Aktuálnu ponuku môžu vidieť len prihlásení užívatelia.

  Prihláste sa do svojho účtu alebo sa zadarmo zaregistrujte a majte prehľad o všetkých aukciách, ktoré Vás zaujímajú.


  + 9% Aukčný poplatok
  Zostáva:
  dní
  hodín
  minút
  sekúnd
 • Čerstvo vyťažená guľatina

  Aktuálnu ponuku môžu vidieť len prihlásení užívatelia.

  Prihláste sa do svojho účtu alebo sa zadarmo zaregistrujte a majte prehľad o všetkých aukciách, ktoré Vás zaujímajú.


  + 9% Aukčný poplatok
  Zostáva:
  dní
  hodín
  minút
  sekúnd