• Aukcie sa môže zúčastniť iba fyzická osoba staršia ako 18 rokov alebo právnická osoba po registrácií na www.drazbyvlese.sk

  • Skôr ako sa rozhodnete na aukcii zúčastniť, pozorne si preštudujte všeobecné obchodné podmienky, prečítajte si pozorne popis ponúkaného tovaru, skontrolujte a prepočítajte si výšku ceny s navýšením o poplatok 5% a skontrolujte cenu za dopravu (ak je súčasťou ponuky).
  • Pri aukciách označených symbolom € ( spoplatnená aukcia ) je možnosť zadania cenovej ponuky ( ďalej len ” prihodenie ” ) spoplatnená jednorázovým poplatkom vo výške 10€. Každé ďalšie prihodenie pre konkrétnu aukciu už spoplatnené nieje.
  • Prihodenie v aukcii je záväzné. Keď prihodíte, súhlasíte so všeobecnými obchodnými podmienkami, výškou výslednej ceny, súhlasíte s popisom tovaru, všetkými uvedenými chybami a cenou dopravy ( pokiaľ je súčasťou dodania tovaru ). V prípade výhry Ste povinný uhradiť predajcovi vydraženú sumu aj s poplatkom pre prevádzkovateľa vo výške 5% z vydraženej sumy a uvedenú cenu dopravy ( pokiaľ je súčasťou dodania tovaru ) do 3 dní od ukončenia aukcie.

  • Ak sa na portály drazbyvlese.sk zúčastňujete viacerých aukcií súčasne, jednorázový poplatok 10€ za prihodenie na spoplatnenej aukcii je potrebné uhradiť pre každú aukciu samostatne.

  • Ak Vám z popisu aukcie nie sú zrejmé všetky informácie, ktoré o tovare potrebujete vedieť, kontaktujte nás ešte predtým, ako prihodíte Vašu cenovú ponuku.

  • Minimálnu výšku ceny prihodenia nastavuje portál drazbyvlese.sk. V prípade, že je po prihodení Vaša ponuka najvyššia, nemôžete ju navýšiť ďalším prihodením. Ďalšie prihodenie je možné až po navýšení ceny iným zúčastneným nákupcom.

  • V prípade, že v odhadovanom čase ukončenia aukcie nemáte možnosť sa aukcie zúčastniť, je tu možnosť ponúknuť naraz aj vyššiu sumu ako je minimálna výška prihodenia ( výška tejto jednorázovej ponuky je regulovaná portálom drazbyvlese.sk ) a to vo výške, akú Ste ochotný zaplatiť za ponúknutý tovar. Vaše ďalšie prihodenie bude akceptované až po prekonaní Vašej poslednej ponuky.

  • Aukcia končí v čase, ktorý určil portál drazbyvlese.sk pri vložení aukcie. Avšak v prípade, keď je na aukciu prihodené v čase 2 minúty pred jej koncom, automaticky sa čas ukončenia aukcie posunie o ďalšie 2 minúty. Aukcia je teda ukončená až vtedy, keď v posledných 2 minútach nikto ďalší neprihodí. Čas ukončenia aukcie teda nemusí byť zhodný s časom, ktorý na začiatku určil zadávateľ aukcie.

  • V prípade výhry Vás budeme kontaktovať na Vami uvedený email prípadne telefónne číslo s informáciami potrebnými k úhrade výhernej sumy. Ak by k tomu nedošlo do 24 hodín od ukončenia aukcie, kontaktujte nás! Nezabudnite preto pri registrácii dôsledne vyplniť Vaše údaje!

  • Pamätajte na to, že vyhratú aukciu Ste povinný vyplatiť a prevziať, v prípade, že podmienky aukcií nedodržíte, nemáte nárok na vrátenie poplatkov a Váš účet na portály drazbyvlese.sk bude zablokovaný.

To je k pravidlám všetko. Prajeme veľa šťastia a výhodných nákupov!