• Na aukciu môžete prihodiť len ak ste na Drazbavlese.sk registrovaní.

  • Musíte byt starší ako 18rokov.
  • Musíte zaplatiť poplatok 10€
  • Skôr ako na aukciu prihodíte, prečítajte si pozorne popis ponúkaného dreva, skontrolujte výšku dopravy a rozhodne tiež podmienky predaja.

  • Prihodenie v aukcii je záväzné. Keď prihodíte, súhlasíte s podmienkami predaja, súhlasíte s popisom tovaru, všetkými uvedenými chybami a výškou dopravy. V prípade výhry ste povinní uhradiť predajcovi za tovar vydraženú sumu a uvedenú cenu dopravy.

  • Ak u predajcu dražíte viacej aukcií, musíte zaplatiť pri každej aukcií cenu 10€.

  • Ak z popisu aukcie nie sú zrejmé všetky informácie, ktoré o dreve potrebujete vedieť, kontaktujte nás ešte pred tým, ako prihodíte.

  • Výšku prihodenia nastavuje drazbyvlese.sk. Môžete prihodiť aj vyššiu sumu, napr. ak nebudete mať možnosť dražiť v momente, kedy bude aukcia končiť. Potom môžete prihodiť takú sumu, aby výsledná cena bola maximálna suma, ktorú chcete za tovar zaplatiť.

  • Aukcia končí v čase, ktorý určil predávajúci pri vložení aukcie. Ak je ale na aukciu prihodené v čase 2 minúty pred jej koncom, automaticky sa čas ukončenia posunie o dve minúty. Aukcia je teda ukončená až vtedy, keď v posledných 2 minútach nikto ďalší neprihodí.

  • Keď vyhráte, budeme vás kontaktovať odkazom s informáciami potrebnými k úhrade aukcie. Ak by sa stalo, že žiadny odkaz neobdržíte, kontaktujte nás. Nezabudnite poslať svoju adresu!

  • Pamätajte na to, že vyhratú aukciu musíte vyplatiť a prevziať. Ak ste opakovane neprevzali (zmarených) aukciu, budeme musieť Váš účet bez náhrady blokovať.

To je k pravidlám všetko. Prajeme veľa šťastia a výhodných nákupov!