Výber aukcie.
Aukciu si vyhľadajte v prostredníctvom hlavného menu v hornej časti, kde máte k dispozícii “Prebiehajúce aukcie”, “Budúce aukcie” či “Ukončené aukcie”. Rovnako môžete použiť vyhľadávanie prostredníctvom menu Kategórie, kde aukciu vyhľadávate podľa typu ponúkaného tovaru. Aukcie sú postupne vyobrazené v nižších častiach hlavnej stránky portálu drazbyvlese.sk


Ak Vás niektorá z aukcií zaujala, pridajte si ju medzi svoje obľúbené aukcie potvrdením symbolu srdiečko ( táto možnosť je len pre zaregistrovaných užívateľov ). Všetky obľúbené aukcie si potom zobrazíte kliknutím na odkaz OBĽÚBENÉ AUKCIE v hornej časti označenej opäť srdiečkom.

 

Skôr kým ponúknete svoju cenu…

 

Aukcie sa môžu zúčastniť jedine registrovaní užívatelia – registrácia je zdarma. Niektoré z aukcií sú spoplatnené a označené symbolom ( v takom prípade je pre prvé prihodenie nutné uhradiť poplatok vo výške, ktorú stanoví prevádzkovateľ portálu ). Každé ďalšie prihodenie pre danú aukciu už spoplatnené nieje.

Dôsledne si naštudujte ponúkaný tovar

Po výbere aukcie si dôsledne prečítajte všetky údaje o predávanom tovare – množstvo, druh tovaru, vyvolávaciu cenu, či je určená rezervná cena ( je to cena, ktorá je daná predávajúcim a pokiaľ sa jej výška nedosiahne, tovar nebude predaný ), odvozné miesto, možnosti odvozu a cenu dopravy ( pokiaľ je súčasťou danej aukcie ), termín obhliadky tovaru, termín pre začiatok a koniec aukcie. Rovnako dôležité je dôsledne prejsť všetky fotky tovaru, ktoré sú k dispozícii pre danú aukciu.

SKÔR AKO NA AUKCIU PRIHODÍTE, ČÍTAJTE PODMIENKY PREDAJA!
Ak vám nejaký bod podmienok aukcií alebo popis tovaru nevyhovuje, je nejasný, pýtajte sa vždy ešte pred tým, než prihodíte. Prihodením, totiž s podmienkami a popisom tovaru súhlasíte. Dávajte pozor na uvedenú výšku dopravy. Ak vyhráte, o výške dopravy už nemôžete vyjednávať.

Prihodenie a priebeh aukcie
Ak ste s podmienkami aukcií a popisom tovaru spokojní, môžete prihodiť. Minimálnu výšku prihodenia nastavil predajca. Ak chcete prihodiť viac, môžete údaj upraviť. Aukcia je ale omnoho zábavnejšia a napínavejšia, ak sa prihadzuje po menších sumách. Výška vášho prihodenia je ihneď po potvrdení pripočítaná k aktuálnej sume.
Ak na aukciu doteraz nikto neprihodil, potom aukciu potvrdíte. Platná je tak vyvolávacia cena.

Výšku prihodenia nastavuje drazbyvlese.sk. Môžete prihodiť aj vyššiu sumu, napr. ak nebudete mať možnosť dražiť v momente, kedy bude aukcia končiť. Potom môžete prihodiť takú sumu, aby výsledná cena bola maximálna suma, ktorú chcete za tovar zaplatiť.

Automatické prihodenie znamená že si nastavíte maximálnu výšku ktorú chcete minút a systém automaticky prihodí, ak niekto ponúkne vyššiu sumu následne systém prihodí vašu ponuku a to zakaždým ak niekto zvýši ponuku. Systém bude prihadzovať automaticky minimálnu sumu prihodenia za každým ak niekto ponúkne vyššiu sumu ako vy, a to do maximálnej výšku ktorú si nastavíte.

Keď budete prihadzovať v závere aukcie a prihodíte v posledných 2 minútach pred koncom, bude čas konca predĺžený o ďalšie dve minúty. Až keď nikto na aukciu neprihodí v posledných 2 minútach pred koncom, bude aukcia ukončená. Po skončení sa v aukcii výherca zobrazí.

Vyhrali ste?
Predajca vás bude kontaktovať odkazom. Tento odkaz bude doručený v kópii aj do emailovej schránky. Kvôli antispamovým opatreniam mailových poskytovateľov nemôžeme zaručiť bezproblémové doručenie emailov. Odkazy sú archivované po dobu dvoch mesiacov.