les_pozadie

Profil spoločnosti

Aukčný portál drazbyvlese.sk vznikol s myšlienkou uľahčiť a čo najefektívnejšie zhodnotiť predaj prírodného dedičstva našich predkov v neštátnych subjektoch a to prostredníctvom webového trhoviska, ktoré prináša rozsiahlemu počtu potenciálnych záujemcov ponuku drevnej hmoty.

Snaha menších subjektov – súkromných vlastníkov lesa, urbárov či pozemkových spoločenstiev nájsť vhodného odberateľa formou zaslania cenových ponúk či menšej dražby v lese je najčastejšie realizovaná iba s úzkym kruhom záujemcov o tovar.

Náš portál s dôrazom na vysokú odbornosť, kvalitu, rýchlosť a efektivitu poskytovaných služieb dáva možnosť predávajúcemu osloviť rozsiahlu komunitu obchodníkov a spracovateľov dreva a prostredníctvom online aukcie, dosiahnuť čo najvyššiu možnú predajnú cenu ponúkanej drevnej hmoty. Zároveň sa trhovisko stáva miestom zhromažďovania ponúk predávajúcich, čím šetrí čas a náklady kupujúcim pri zabezpečovaní potrebného množstva tovaru.

Našou úlohou je osloviť a ponúknuť tovar predávajúceho čo najväčšiemu počtu potenciálnych odberateľov a to buď na základe priameho oslovenia spoločností, reklamou či inzerciou.

Internetovou online aukciou dávame priestor kupujúcim so skrytou identitou navyšovať svoje ponuky a zároveň predávajúcim sledovať priebeh predaja a cenu ich majetku v reálnom čase a tým zachovať co najvyššiu mieru transparentnosti a efektivity predaja.

cropped-drazby_v_lese_logo_bez_textu.png

Náš tím

Náš tím odborníkov vykonávajúcich dražbu, je   20 rokov v priamom každodennom procese nákupu a predaja drevnej hmoty, bez akýchkoľvek neuhradených záväzkov a nedodržaných dohôd. Stabilná pozícia na trhu,  vybudovaná na základe spoľahlivosti a kvality ponúkaných služieb, nám umožňuje ponúknuť klientom modernú formu predaja ich tovaru a vďaka našej spolupráci s odborníkmi z oblasti spracovania a predaja drevnej hmoty, prinášame nové možnosti menším neštátnym subjektom.

Prečo práve my?

  • bezúhonná a spoľahlivá spoločnosť na trhu s drevnou hmotou už takmer 20 rokov,
  • komplexné služby súvisiace s predajom a nákupom drevnej hmoty,
  • pomoc a poradenstvo pri predaji drevnej hmoty, predaj vášho tovaru priamo od vás z expedičného miesta !
  • portál s množstvom zaregistrovaných odberateľov,
  • online aukcia dáva priestor transparentnému a efektívnemu predaju majetku,
  • komunikatívnosť, snaha a odbornosť nášho tímu vyhovieť vaším požiadavkám s cieľom dosiahnutia najvyššej ceny za ponúkanú drevnú hmotu a vytvoreniu podmienok k uskutočneniu predaja