testovacia

Ako sa zúčastniť aukcie na Drazbyvlese.sk?

 1. Vyberte aukciu, do ktorej sa chcete zapojiť.
 2. Prihlásenie / Registrácia do svojho používateľského účtu.
 3. Pre zapojenie do aukcie je potrebné zaplatiť poplatok 10€
 4. Ak niekto ponúkne vyššiu čiastku, pošleme vám upozornenie e-mailom.
 5. Prihadzovať môžete ďalej až do skončenia aukcie s jediným obmedzením: Nemôžete prehadzovať svoje vlastné prihodenie.
 6. Uvedený koniec aukcie je len predpokladaný. Pokiaľ niekto v posledných 2 minútach prihodí, aukcia sa automaticky predlžuje o ďalšie 2 minúty.
 7. Ak je vaša ponuka pri uzatvorení aukcie tou najvyššou, vyhrávate. Gratulujeme. E-mailom vám príde výzva na úhradu so všetkými inštrukciami.
 8. Platbu uhraďte do 3 dní, inak bude tovar ponúknutý ďalšiemu v poradí. Platba je možná kartou alebo prevodom.
Vypočítajte si cenu dreva →

testovacia

test

Táto aukcia sa skončila.

Aktuálne sa môžete zúčastniť aj týchto aukcií:

 • Super rýchla aukcia

  Aktuálnu ponuku môžu vidieť len prihlásení užívatelia.

  Prihláste sa do svojho účtu alebo sa zadarmo zaregistrujte a majte prehľad o všetkých aukciách, ktoré Vás zaujímajú.


  + 9% Aukčný poplatok
  Zostáva:
  dní
  hodín
  minút
  sekúnd
 • Kmene zo stromov

  Aktuálnu ponuku môžu vidieť len prihlásení užívatelia.

  Prihláste sa do svojho účtu alebo sa zadarmo zaregistrujte a majte prehľad o všetkých aukciách, ktoré Vás zaujímajú.


  + 9% Aukčný poplatok
  Zostáva:
  dní
  hodín
  minút
  sekúnd
 • Čerstvo vyťažená guľatina

  Aktuálnu ponuku môžu vidieť len prihlásení užívatelia.

  Prihláste sa do svojho účtu alebo sa zadarmo zaregistrujte a majte prehľad o všetkých aukciách, ktoré Vás zaujímajú.


  + 9% Aukčný poplatok
  Zostáva:
  dní
  hodín
  minút
  sekúnd
Kategórie: